Dotazník pre odborných pracovníkov detských domovov a Dotazník pre profesionálnych rodičov

Vážený pán, vážená pani,

dlhodobo sa zaoberáme deťmi a mladými ľuďmi v ústavnej starostlivosti čoho súčasťou sú aj dva prieskumy:

  1. Dotazníkový prieskum zameraný na   niektoré  formy verejnej angažovanosti  detí mladých ľudí počas a po ukončení ústavnej starostlivosti
  2. Dotazníkový prieskum týkajúci sa práce  profesionálnych rodičov                                                                                                                                                               Obidva dotazníky sú anonymné, Odpovede na otázky sú zaslané priamo k nám.  Pre vyplnenie stačí nižšie kliknúť na web odkaz, ktorý sa Vás týka, otvorí sa niektorý z dotazníkov, ktorý môžete vyplniť.
VSTUP DO DOTAZNÍKA  Pre odborných zamestnancov:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRa9pIz0sLAW-_CZOFT3fX0B-53zcJIj-5M1jKCW5xVfsMpg/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

VSTUP DO DOTAZNÍKA  Pre profesionálnych rodičov:

https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSfKtVEo51DOI6ai6m5Nn8mYOI1laSwHcRhwzepD8WU6bPLXPg/viewform?fbzx=-1995893958554458400

Ďakujem za ústretovosť,

s pozdravom,

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

odborný garant projektu