Prieskum o práci odborných zamestnancov detských domovov a profesionálnych rodičov

Vážený pán, Vážená pani,

skúmame niektoré aspekty práce odborných pracovníkov v náhradnej rodinnej starostlivosti. Vyplnením dotazníka (6 otázok) nám pomôžete hlbšie pochopiť Vašu práci, prípadne navrhovať potrebné zmeny. Dotazník je anonymný, odpovede na otázky sú zaslané priamo k nám.  Pre vyplnenie stačí nižšie kliknúť na webový odkaz, ktorý sa Vás týka, otvorí sa dotazník, ktorý môžete vyplniť. Na konci stlačte SUBMIT na odoslanie údajov k nám.

VSTUP DO DOTAZNÍKA  pre vychovávateľov a sociálnych pedagógov:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm-XKG_aLj0ZrfwQYvh8C4vanfJJcvfwpJRIAMmPU6sUOchw/viewform?c=0&w=1

VSTUP DO DOTAZNÍKA  pre profesionálnych rodičov:

https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSfKtVEo51DOI6ai6m5Nn8mYOI1laSwHcRhwzepD8WU6bPLXPg/viewform?fbzx=-1995893958554458400

Ďakujem za ústretovosť,

s pozdravom,

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

odborný garant výskumu