Podporte nás 2%

Vážení priatelia, priateľky, podporovatelia a podporovateľky Občianskeho združenia Prevencia AD!

ĎAKUJEME Vám za finančnú a materiálnu podporu, ktorú ste venovali v minulosti nášmu občianskemu združeniu, prípadne sa rozhodujete podporiť nás v tomto roku. Aj vďaka Vám sme mohli v uplynulom roku pokračovať v našich aktivitách. Hlavnou náplňou našej práce v roku 2017 boli:

  1. Kvalita života a uplatňovanie práv dieťaťa v ústavnej starostlivosti. Projekt zameraný na zlepšenie informovanosti a zručnosti odborných pracovníkov v oblasti podpory a ochrany práv a predchádzania extrémizmu mladých ľudí v ústavnej starostlivosti (podrobnosti o výsledkoch projektu nájdete na tejto stránke)
  2. Komunitné umenie: Glejovka – Pezinok. Projekt zameraný na vytvorenie tvorivého prostredia pre spoločnú činnosť viacerých skupín obyvateľstva (rómske deti, deti z detských domovov, študenti a ďalšia verejnosť) – výroba šperkov (stručnú dokumentáciu projektu nájdete tiež na našom webe).

V roku 2018 sa na základe dobrých skúseností s projektom Komunitné umenie  budeme snažiť rozšíriť podobný model tvorivej činnosti príslušníkov rôznych etnických skupín a majority na viacerých miestach na Slovensku.

Budeme sa tiež venovať podpore zdravého životného štýlu detí a mladých ľudí žijúcich v podmienkach chudoby (materiálna pomoc, poradenstvo, vzdelávanie).

Budeme radi, ak aj tento rok podporíte naše aktivity sumou 2% z dane, pomôžete tým k realizácii našich aktivít. ĎAKUJEME !

Údaje pre poskytovateľov 2%:

názov organizácie :     Občianske združenie Prevencia AD

právna forma:              občianske združenie

sídlo:                           Generála Pekníka 5, 90201 Pezinok

IČO:                           35626585

 

Postup krokov pre zamestnancov:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Postup krokov pre tých, ktorí si robia sami daňové priznanie (fyzické aj právnické osoby):

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 

Pridaj komentár