Psychologická a sociálna poradňa v súvislosti s koronavírusom

Situácia, ktorú zažívame v súčasnosti v súvislosti s koronavírusom nás všetkých prekvapila, zaskočila je pre nás nová. Často  je to tak, že toho čo je pre nás nové sa obávame, máme z toho strach. Strach prežíva každý z nás rôzne. Je dobré, keď máme pri sebe človeka, s ktorým sa môžeme nielen o svojich obavách, problémoch porozprávať.   Nie všetci toho človeka máme, alebo aj keď máme niekedy s ním z rôznych dôvodov nevieme komunikovať.

Ak by ste mali potrebu sa porozprávať o nejakom svojom probléme, ktorý vznikol v súvislosti s aktuálnou náročnou situáciou, ako napr. problémy v partnerskom vzťahu, vzťahové problémy s inými ľuďmi, výchovné problémy s deťmi, resp. iné psychické problémy,  ponúkame Vám možnosť skúsiť to formou mailov, cez naše diskusné fórum, alebo prostredníctvom skypu.

Sme psychológovia, psychologičky a odborní pracovníci v oblasti výchovného poradenstva, dlhoročne sa zaoberajúci výchovnými problémami detí, vzťahovými problémami, riešením konfliktov, náročných životných situácií pod. (o našich lektoroch si môžete prečítať tu na stránke Prevencia AD v časti „o nás“).

Môžete sa na nás obracať prostredníctvom e-mailu: ozprevenciaad@gmail.com, alebo na diskusnom fóre na tejto stránke, alebo ak nemáte tieto možnosti potom telefonujte na našu kontaktnú osobu v týždni medzi 10.00 – 12.00 hod.,  na tel. 0949 846 742, ktorá vám dohodne kontakt s psychológom, psychologičkou, resp. sociálnou pracovníčkou. Budeme sa snažiť odpovedať do 24 hodín.

Toto poradenstvo slúži len na riešenie psychologických, vzťahových a výchovných problémov, ktoré vznikli ako dôsledok pandémie koronavírusom, nenahrádza systematické poradenstvo, ani psychoterapiu a nie je zamerané na poskytovanie zdravotníckych informácií.

Údaje, ktoré sa dozvieme počas poradenstva budú dôverné a neposkytneme ich tretím stranám.