Hrové techniky

Cieľom kurzu: Zážitkový kurz zameraný na rozšírenie batérie hrových techník využiteľných počas vyučovania na odbúranie napätia, zvýšenie pozornosti…. alebo ako súčasť programu v školských kluboch.

Cieľová skupina: učitelia/ľky ZŠ i SŠ, pedagógov v školských kluboch, a všetci tí, ktorí sú hraví a vo svojej práci využívajú hru a hrové techniky.

Obsahová náplň kurzu:

Účastníci/čky kurzu sa zážitkovou formou naučia mnohé hrové techniky zamerané na:

  • zoznámenie
  • odbúranie napätia
  • aktivizujúce hry
  • hry na zvýšenie pozornosti
  • hry na uvoľnenie
  • a iné

Počet hodín: 6
Maximálny počet účastníkov/čiek je 15 – 20.
Na kurz sa môžu záujemcovia/kyne prihlásiť jednotlivo, alebo i celé učiteľské kolektívy.

Účastnícky poplatok:  20 €/osoba