Prieskum o reakciách detí a mladých ľudí na stres v dôsledku Corona-19 a krízové poradenstvo

Na týchto stránkach môžete vyplniť dotazník o o reakciách detí a mladých ľudí na stres v dôsledku Corona-19

dotazník pre rodičov:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm-XKG_aLj0ZrfwQYvh8C4vanfJJcvfwpJRIAMmPU6sUOchw/viewform?c=0&w=1

dotazník pre mladých ľudí:

https://docs.google.com/forms/d/1YCDTTGy-txYTyLu2jlVfLKmVAhRFM7BkdPj7Gu7bG5M/edit

Krízové poradenstvo

V prípade, že situácia spojená s Covid -19 spôsobuje vážne problémy deťom, alebo mladým ľuďom, môžete sa obrátiť na naše odborné pracovníčky:

mail: ozprevenciaad@gmail.com

Mgr. Ľubica Lukšíková, tel. 0904 159 534

Mgr. Daniela Budinská, tel. 0944 941 762

Psychologická a sociálna poradňa v súvislosti s koronavírusom

Situácia, ktorú zažívame v súčasnosti v súvislosti s koronavírusom nás všetkých prekvapila, zaskočila je pre nás nová. Často  je to tak, že toho čo je pre nás nové sa obávame, máme z toho strach. Strach prežíva každý z nás rôzne. Je dobré, keď máme pri sebe človeka, s ktorým sa môžeme nielen o svojich obavách, problémoch porozprávať.   Nie všetci toho človeka máme, alebo aj keď máme niekedy s ním z rôznych dôvodov nevieme komunikovať.

Ak by ste mali potrebu sa porozprávať o nejakom svojom probléme, ktorý vznikol v súvislosti s aktuálnou náročnou situáciou, ako napr. problémy v partnerskom vzťahu, vzťahové problémy s inými ľuďmi, výchovné problémy s deťmi, resp. iné psychické problémy,  ponúkame Vám možnosť skúsiť to formou mailov, cez naše diskusné fórum, alebo prostredníctvom skypu.

Sme psychológovia, psychologičky a odborní pracovníci v oblasti výchovného poradenstva, dlhoročne sa zaoberajúci výchovnými problémami detí, vzťahovými problémami, riešením konfliktov, náročných životných situácií pod. (o našich lektoroch si môžete prečítať tu na stránke Prevencia AD v časti „o nás“).

Môžete sa na nás obracať prostredníctvom e-mailu: ozprevenciaad@gmail.com, alebo na diskusnom fóre na tejto stránke, alebo ak nemáte tieto možnosti potom telefonujte na našu kontaktnú osobu v týždni medzi 10.00 – 12.00 hod.,  na tel. 0949 846 742, ktorá vám dohodne kontakt s psychológom, psychologičkou, resp. sociálnou pracovníčkou. Budeme sa snažiť odpovedať do 24 hodín.

Toto poradenstvo slúži len na riešenie psychologických, vzťahových a výchovných problémov, ktoré vznikli ako dôsledok pandémie koronavírusom, nenahrádza systematické poradenstvo, ani psychoterapiu a nie je zamerané na poskytovanie zdravotníckych informácií.

Údaje, ktoré sa dozvieme počas poradenstva budú dôverné a neposkytneme ich tretím stranám.

Voda – Veci – Láska

pozývame vás na kreatívny workshop s prvkami community art a inkluzívneho vzdelávania, ktorý sa uskutoční v Komunitnom centre v Glejovke 19.1. (popoludní od 13.00 hod. ) a 20. 01. 2019 (celý deň)

môžete sa tešiť na zážitok s farbami, hru na bubny, rappové improvizácie, dramatizáciu a improvizáciu, food art, hlinené variácie, natáčanie krátkeho filmu

záujemcovia, záujemkyne hláste sa dopredu, kapacita je obmedzená, kontaktná osoba: Nikola Nemcová, tel. 0910 492 679, nnemcova8@gmail.com

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a 2% našich prispievateľov a prispievateliek

Prieskum o práci odborných zamestnancov detských domovov a profesionálnych rodičov

Vážený pán, Vážená pani,

skúmame niektoré aspekty práce odborných pracovníkov v náhradnej rodinnej starostlivosti. Vyplnením dotazníka (6 otázok) nám pomôžete hlbšie pochopiť Vašu práci, prípadne navrhovať potrebné zmeny. Dotazník je anonymný, odpovede na otázky sú zaslané priamo k nám.  Pre vyplnenie stačí nižšie kliknúť na webový odkaz, ktorý sa Vás týka, otvorí sa dotazník, ktorý môžete vyplniť. Na konci stlačte SUBMIT na odoslanie údajov k nám.

VSTUP DO DOTAZNÍKA  pre vychovávateľov a sociálnych pedagógov:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm-XKG_aLj0ZrfwQYvh8C4vanfJJcvfwpJRIAMmPU6sUOchw/viewform?c=0&w=1

VSTUP DO DOTAZNÍKA  pre profesionálnych rodičov:

https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSfKtVEo51DOI6ai6m5Nn8mYOI1laSwHcRhwzepD8WU6bPLXPg/viewform?fbzx=-1995893958554458400

Ďakujem za ústretovosť,

s pozdravom,

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

odborný garant výskumu

 

Dotazník pre odborných pracovníkov detských domovov a Dotazník pre profesionálnych rodičov

Vážený pán, vážená pani,

dlhodobo sa zaoberáme deťmi a mladými ľuďmi v ústavnej starostlivosti čoho súčasťou sú aj dva prieskumy:

  1. Dotazníkový prieskum zameraný na   niektoré  formy verejnej angažovanosti  detí mladých ľudí počas a po ukončení ústavnej starostlivosti
  2. Dotazníkový prieskum týkajúci sa práce  profesionálnych rodičov                                                                                                                                                               Obidva dotazníky sú anonymné, Odpovede na otázky sú zaslané priamo k nám.  Pre vyplnenie stačí nižšie kliknúť na web odkaz, ktorý sa Vás týka, otvorí sa niektorý z dotazníkov, ktorý môžete vyplniť.
VSTUP DO DOTAZNÍKA  Pre odborných zamestnancov:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRa9pIz0sLAW-_CZOFT3fX0B-53zcJIj-5M1jKCW5xVfsMpg/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

VSTUP DO DOTAZNÍKA  Pre profesionálnych rodičov:

https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSfKtVEo51DOI6ai6m5Nn8mYOI1laSwHcRhwzepD8WU6bPLXPg/viewform?fbzx=-1995893958554458400

Ďakujem za ústretovosť,

s pozdravom,

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

odborný garant projektu

PRÍSPEVKY z konferencie „ZO ZARIADENIA DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA“ –
inovácie ústavnej starostlivosti a kvalita života po odchode zo zariadenia, Orava, 2016

Aktualizovany program

Anna Semanová Vladimír Labáth Albín Škoviera Ivan Lukšík Martin Kuruc

Milan Fico Patrycja Chrzanowska Kenny McGhee Alenka Kobolt

Agnieszka Golczyńska-Grondas Ľubica Lukšíková, Lucia Hargašová

Martina Vicáňová Jarmila Žolnová