rómske rozprávky k 8. aprílu

Princezná žaba, Kristína Oravcová

O Rómovi, ktorý veril, že mŕtvi žijú na svete, Šišoláková Henrieta

O Rómovi, ktorý veril, že mŕtvi žijú na svete Monika Valientova

O Rómovi, ktorý veril, že mŕtvi žijú na svete, Monika Hrnčíková

O hudobníkovi Lipkárovi, Šmilňáková Ema

O hudobníkovi Lipkarovi, Laura Šimková

O bezrukej rómskej dievčine Terpáková Andrea

O bezrukej rómskej dievčine, Lucia Pontešová

O bezrukej rómskej dievčine (detskejšia), Kotlárová Jana

Ako Róm stretol Boha, Laura Šimková

Ako drotár vartoval (drsná, nie pre deti), Šišoláková Henrieta

Ako drotár vartoval (drsná, nie pre deti) Oravcová Kristína

Ako drotár vartoval (drsná, nie pre deti), Kopeňová Dominika Anežka

 

Psychologická a sociálna poradňa v súvislosti s koronavírusom

Situácia, ktorú zažívame v súčasnosti v súvislosti s koronavírusom nás všetkých prekvapila, zaskočila je pre nás nová. Často  je to tak, že toho čo je pre nás nové sa obávame, máme z toho strach. Strach prežíva každý z nás rôzne. Je dobré, keď máme pri sebe človeka, s ktorým sa môžeme nielen o svojich obavách, problémoch porozprávať.   Nie všetci toho človeka máme, alebo aj keď máme niekedy s ním z rôznych dôvodov nevieme komunikovať.

Ak by ste mali potrebu sa porozprávať o nejakom svojom probléme, ktorý vznikol v súvislosti s aktuálnou náročnou situáciou, ako napr. problémy v partnerskom vzťahu, vzťahové problémy s inými ľuďmi, výchovné problémy s deťmi, resp. iné psychické problémy,  ponúkame Vám možnosť skúsiť to formou mailov, cez naše diskusné fórum, alebo prostredníctvom skypu.

Sme psychológovia, psychologičky a odborní pracovníci v oblasti výchovného poradenstva, dlhoročne sa zaoberajúci výchovnými problémami detí, vzťahovými problémami, riešením konfliktov, náročných životných situácií pod. (o našich lektoroch si môžete prečítať tu na stránke Prevencia AD v časti „o nás“).

Môžete sa na nás obracať prostredníctvom e-mailu: ozprevenciaad@gmail.com, alebo na diskusnom fóre na tejto stránke, alebo ak nemáte tieto možnosti potom telefonujte na našu kontaktnú osobu v týždni medzi 10.00 – 12.00 hod.,  na tel. 0949 846 742, ktorá vám dohodne kontakt s psychológom, psychologičkou, resp. sociálnou pracovníčkou. Budeme sa snažiť odpovedať do 24 hodín.

Toto poradenstvo slúži len na riešenie psychologických, vzťahových a výchovných problémov, ktoré vznikli ako dôsledok pandémie koronavírusom, nenahrádza systematické poradenstvo, ani psychoterapiu a nie je zamerané na poskytovanie zdravotníckych informácií.

Údaje, ktoré sa dozvieme počas poradenstva budú dôverné a neposkytneme ich tretím stranám.

Voda – Veci – Láska

pozývame vás na kreatívny workshop s prvkami community art a inkluzívneho vzdelávania, ktorý sa uskutoční v Komunitnom centre v Glejovke 19.1. (popoludní od 13.00 hod. ) a 20. 01. 2019 (celý deň)

môžete sa tešiť na zážitok s farbami, hru na bubny, rappové improvizácie, dramatizáciu a improvizáciu, food art, hlinené variácie, natáčanie krátkeho filmu

záujemcovia, záujemkyne hláste sa dopredu, kapacita je obmedzená, kontaktná osoba: Nikola Nemcová, tel. 0910 492 679, nnemcova8@gmail.com

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a 2% našich prispievateľov a prispievateliek

Dotazník pre odborných pracovníkov detských domovov a Dotazník pre profesionálnych rodičov

Vážený pán, vážená pani,

dlhodobo sa zaoberáme deťmi a mladými ľuďmi v ústavnej starostlivosti čoho súčasťou sú aj dva prieskumy:

  1. Dotazníkový prieskum zameraný na   niektoré  formy verejnej angažovanosti  detí mladých ľudí počas a po ukončení ústavnej starostlivosti
  2. Dotazníkový prieskum týkajúci sa práce  profesionálnych rodičov                                                                                                                                                               Obidva dotazníky sú anonymné, Odpovede na otázky sú zaslané priamo k nám.  Pre vyplnenie stačí nižšie kliknúť na web odkaz, ktorý sa Vás týka, otvorí sa niektorý z dotazníkov, ktorý môžete vyplniť.
VSTUP DO DOTAZNÍKA  Pre odborných zamestnancov:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRa9pIz0sLAW-_CZOFT3fX0B-53zcJIj-5M1jKCW5xVfsMpg/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

VSTUP DO DOTAZNÍKA  Pre profesionálnych rodičov:

https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSfKtVEo51DOI6ai6m5Nn8mYOI1laSwHcRhwzepD8WU6bPLXPg/viewform?fbzx=-1995893958554458400

Ďakujem za ústretovosť,

s pozdravom,

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

odborný garant projektu

PRÍSPEVKY z konferencie „ZO ZARIADENIA DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA“ –
inovácie ústavnej starostlivosti a kvalita života po odchode zo zariadenia, Orava, 2016

Aktualizovany program

Anna Semanová Vladimír Labáth Albín Škoviera Ivan Lukšík Martin Kuruc

Milan Fico Patrycja Chrzanowska Kenny McGhee Alenka Kobolt

Agnieszka Golczyńska-Grondas Ľubica Lukšíková, Lucia Hargašová

Martina Vicáňová Jarmila Žolnová